Sekretess policy

Olympic Bike sekretess policy

Olympic Bike ser noga efter dina personliga uppgifter. Genom att besöka denna webbplats godkänner du denna sekretess policy.

Olympic Bike kommer aldrig att dela dina uppgifter med tredje part, om det inte är ditt eget val (t. ex. reservationer). Vid denna händelse kommer Olympic Bike att nämna det uttryckligen.

Olympic Bike kommer aldrig kommersiellt missbruka dina passivt eller aktivt lämnade uppgifter.

Olympic Bike frågar dig på flera sidor att leverera detaljer såsom ditt namn, adress och e-postadress för t. ex. reservation av mountainbike utflykt. Varje gång är det glasklart av vilken anledning dina personliga uppgifter kommer att användas till.

Bearbetning av dina personuppgifter sker utifrån brittiskt telekommunikations (Data Protection and Privacy) 1999 regleringslag.

Data och integritetsskydd lagen ger dig som besökare på hemsidan eller kund till Olympic Bike rätten att undersöka din data. Det innebär att du kan begära information om vilka data som registrerats och för vilket syfte den är avsedd att utnyttjas. Om du vill se vilken data som har samlats in av www.olympicbike.com angående dig själv, vänligen sänd en skriftlig förfrågan med en kopia av giltiga identitetshandlingar och din e-post adress till Olympic Bike (se Kontakta oss).

Dessutom tar Olympic Bike hand om organisatorisk och teknisk säkerhet av sina filer, där personlig och internettrafik uppgifter lagras. På detta sätt ser Olympic Bike till att dessa uppgifter endast är tillgängliga för personer med behör och att uppgifterna endast används för de ändamål för vilka de var avsedda.

Olympic Bike använder inte aktiva cookies för närvarande. Däremot samlar Olympic Bike in dina uppgifter för kumulativa Internet trafik statistik.