Margarites

Längden och rutten på mountainbike utflykten beror på önskan och fysisk nivå på varje deltagare. MTB rutten kan bli förändrad efter längd, stigningsgrad och on road – off road procent, för att kunna tillfredsställa de mest erfarna mountain bike deltagarna.

Vår head guide Stefan som har varit med oss i 8 år nu, känner till varje väg och get stig. Han informerar er om ungefärlig tid för längd på utflykten under morgonen på mountain bike konferensen.

Mer information om regionen: