Privacy Statement

Kreta Bike Privacy Statement

Kreta Bike gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze Privacy Statement.

Kreta Bike zal nimmer uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. (bv. reserveringen). In dat geval zal Kreta Bike dat expliciet vermelden.

Kreta Bike zal nimmer commercieel misbruik maken van uw passief of actief verstrekte gegevens.

Op diverse pagina’s stelt Kreta Bike u vragen voor een specifiek doel, zoals bv. het reserveren van toeren, persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam, adres en e-mailadres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens dat onder beheer staat van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze wet.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als sitebezoeker c.q. klant van Kreta Bike het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Indien u alle, door www.olympicbike.com vastgelegde, persoonsgegevens over uzelf wilt inzien, stuur dan een schriftelijk verzoek daartoe met een geldig legitimatiebewijs en uw e-mailadres naar Kreta Bike (zie Contact).

Kreta Bike draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van hun bestanden waarin persoons- en internet verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Kreta Bike zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051. of via http://www.postbus51.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.

Kreta Bike gebruikt momenteel geen actieve cookies. Wel verzamelt Kreta Bike uw gegevens voor cumulatieve sitebezoekstatistieken.