Voorwaarden

Afsluiting van het contract:

De volgende opmerkingen zijn geldig voor alle diensten, indien een enkele dienst of een groep aan diensten niet uitdrukkelijk vermeld is. Indien u een reservering per post of via het internet maakt, zullen wij eerst controleren of de gewenste dienst geleverd kan worden. Na deze controle ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de reservering en een nota welke gelijktijdig onze aanbieding is. Het contract tussen u en Kreta Bike komt tot stand indien u het bedrag van de factuur of de aanbetaling overmaakt. Op deze manier wordt de door u gewenste dienst gereserveerd.

Opzegging:

U mag het contract kosteloos opzeggen binnen 2 weken na afsluiting. Het op tijd versturen van het opzegbericht aan ons is voldoende. Verstuur opzeggingen svp per e-mail of fax aan ons. Hiermee helpt u ons om de gereserveerde dienst zo spoedig mogelijk aan andere geïnteresseerden aan te bieden.

Omschrijving van de dienst:

Alle informatie en opmerkingen welke op onze webpagina staan maken deel uit van de beschrijving van de contractuele dienst, en deze gegevens maken deel uit van het contract tussen u en Kreta Bike. Daarom zou u aandachtig alle informatie m.b.t. de gewenste dienst moeten lezen voordat u een reservering maakt.

Voordat wij begonnen om onze fietsprogramma’s via het internet aan te bieden, waren er soms misverstanden m.b.t. de correcte keuze van het “Level”. Leest u svp niet alleen de toerbeschrijving, maar ook de opmerkingen m.b.t. de Level classificering tussen familie bergaf-fietstochten, mountainbiken of wielertochten. Kies liever een lager Level voor het geval dat u zich niet helemaal zeker voelt. Veranderingen naar een hoger Level zijn normaal gesproken ter plaatse mogelijk i.o.m. het Centrummanagement. Veranderingen van een hoger naar een lager Level zijn veel moeilijker te realiseren wegens technische arrangementen.

Onze toerprogramma’s worden constant getest en verbeterd. Veranderingen in de verkeerssituatie kan redenen zijn om de route te veranderen, omdat de veiligheid voorop staat. Tevens kunnen attractievere routes of stopplaatsen bekend worden. Indien er veranderingen zijn worden de teksten van het toer programma zo spoedig mogelijk aangepast, waarbij de internetversie altijd de meest recente tekst bevat. Het kan echter voorkomen dat op het moment waarop u deelneemt een enkele route of gedeelten van het programma verschillend zijn van de omschrijving welke geldig was op het moment waarop u uw reservering maakte.

Bevestiging van de reservering:

De reserveringsbevestiging zal aan u per post en / of email verstuurd worden. De bevestiging zal aan het door u verstrekte adres verstuurd worden. Gezamenlijk met de reservering ontvangt u een voucher voor de gereserveerde dienst. Neem de voucher mee naar uw vakantiebestemming en overhandig hem aan Kreta Bike. Indien de gereserveerde dienst of een van de gereserveerde diensten volgeboekt is, ontvangt u te allen tijde zo spoedig mogelijk een bericht per e-mail. Hiervoor hebben wij uw eigen e-mailadres nodig. Indien u de reservering vanuit een internetcafé verstuurt, zou u in ieder geval een gratis mailbox, zoals bv. www.gmail.com moeten opzetten en deze op inkomende berichten moeten controleren. Binnen twee of drie dagen nadat u de reservering gemaakt hebt, is het bericht in uw mailbox.

Aanbetaling en bankoverschrijving:

Gezamenlijk met uw reserveringsbevestiging ontvangt u ook onze bankgegevens voor de bankoverschrijving. Indien een reservering wordt gemaakt waar de startdatum van de vroegst gewenste dienst verder weg dan 31 dagen is, vereisen wij dat u een aanbetaling overmaakt, welke 25% van het totale bedrag bedraagt (minimum 75,- Euro per persoon). Dit bedrag zal met het open saldo worden verrekend. Vermeld svp onze referentienummers op het overschrijvingsformulier, zodat de overschrijving snel afgewikkeld kan worden. Het is aan te bevelen om een kopie van het overschrijvingsformulier mee te nemen naar uw vakantiebestemming. Indien u namelijk later uw voucher aan Olympic Bike geeft maar uw bankoverschrijving is nog niet gecrediteerd, kunt u een kopie hiervan aan ons geven. Deze kopie garandeert namelijk dat u in elk geval de door u gereserveerde dienst krijgt. Directe betaling met een kredietkaart kan op dit ogenblik nog niet aangeboden worden, omdat er nog te veel onzekerheden in het Griekse internationale dataverkeer zijn.

Voorwaarden en uiterste termijnen:

Uw reservering moet uiterlijk 4 weken voordat de eerste dienst van start gaat, gemaakt zijn. Indien u uw reservering binnen een kortere periode maakt, kunnen speciale afspraken m.b.t. het afleveren van de bevestiging en de betalingsmethode per e-mail gemaakt worden indien de gewenste dienst nog steeds beschikbaar is. Indien u verschillende diensten wenst te reserveren, zou u alle reserveringen gezamenlijk (of binnen enkele uren) vanaf 1 (één) e-mailadres moeten versturen. Dit maakt het voor ons mogelijk om alle reserveringen te groeperen en deze te regelen. Indien een van de gewenste diensten volgeboekt is, wordt per e-mail contact opgenomen en kunt u zelf beslissen of u uw reservering wilt behouden, opzeggen of wilt veranderen. Het uitvoeren van de reserveringen is in uw vakantiebestemming dusdanig geregeld dat opzeggingen of veranderingen kosteloos binnen 2 weken gedaan kunnen worden nadat u de reserveringsbevestiging geaccepteerd heeft. Veranderingen of opzeggingen zouden alleen per e-mail of fax verstuurd dienen te worden. De bevestiging krijgt u op dezelfde manier. Bankoverschrijvingen moeten tijdig gemaakt worden, zodat onze bankrekening ten minste 4 weken voordat de eerste gereserveerde dienst begint gecrediteerd word. Late betaling geeft ons het recht om de gereserveerde dienst aan andere potentiële klanten op korte termijn aan te bieden, zodat alle diensten van alle aanbieders optimaal benut kunnen worden. In dit geval heeft u geen recht op de dienst, maar uitsluitend op terugstorting van het bedrag welke door u te laat overgeboekt is voor niet geleverde diensten.

Kosten van opzegging:

Indien u uw reservering opzegt nadat de 2 weken verstreken zijn en het contract tot stand gekomen is, gelden de volgende kosten:

 • 30 of meer dagen voordat de dienst begint = 20% van de prijs.
 • 29 tot 8 dagen voordat de dienst begint = 40% van de prijs.
 • 7 tot 0 dagen voordat de dienst begint = 60% van de prijs.

De volle nominale prijs wordt in rekening gebracht voor elke reservering welke niet opgezegd is. Indien u verschillende gereserveerde diensten opzegt, gelden de bovengenoemde kosten voor elke dienst. U ontvangt een lijst met kosten van uw contractpartner. Wij zorgen voor het versturen en het volledig maken van deze lijst.

Wijzigingen:

Wij zorgen ervoor dat wijzigingen uitgevoerd worden met minimale kosten. Olympic Bike kan nooit méér in rekening brengen dan de boven genoemde kosten van opzegging. Aan wijzigingen zijn vaste administratieve kosten van 35,- Euro verbonden. In het geval dat de wijzigingen per e-mail of door enkele lokale telefoongesprekken doorgevoerd kunnen worden vervallen deze kosten. Bij twijfel verzoeken wij u vriendelijk om met ons contact op te nemen om erachter te komen of wijzigingen mogelijk zijn en of er kosten aan deze wijzigingen verbonden zijn.

Let op:

Kosten voor reserveringswijzigingen worden automatisch van uw tegoed welke uw bank overgeschreven heeft, gereduceerd. Hierdoor wordt het noodzakelijk dat u een additionele overschrijving maakt met het correcte bedrag, zodat de gereserveerde (veranderde) dienst uitgevoerd kan worden.

Risico:

Kreta Bike garandeert dat alle op deze webpagina opgevoerde diensten beschikbaar en uitvoerbaar zijn. Kreta Bike is niet verantwoordelijk voor het leveren van een dienst in het geval dat een van de volgende gebeurtenissen, welke normaal gesproken uitgesloten zijn, bv. stakingen, politieke instabiliteit en force majeure. In elk geval is het risico strikt begrensd tot de prijs van de dienst.

Deelnameregelementen:

Regels voor fietshuur en toerdeelname zoals onderstaand vermeld, gelden uitsluitend overeenkomend voor de betreffende dienst:

 1. Deelname aan alle programma’s is op eigen risico. Het gebruik van een gehuurde fiets buiten een toerprogramma is ook op eigen risico. Deelnemers en huurders moeten de fietsen en eventueel fietsmaterieel controleren voordat zij de fiets gebruiken, voor het geval dat zij later een claim wegens slecht materiaal willen indienen.
 2. Deelnemers en huurders zijn verantwoordelijk voor elk geval van schade of verlies welke zij zelf veroorzaken. Huurders moeten de fietsen op een dusdanige manier beveiligen zodat ongeautoriseerde personen deze niet kunnen ontvreemden (bv. door het afsluiten van de fiets aan een vast object). In het geval van diefstal of schade van de fiets wordt de complete nieuwe vervangingswaarde in rekening gebracht. Huurders mogen de fiets niet door derden laten gebruiken.
 3. Kreta Bike is uitsluitend verantwoordelijk voor verlies en schade welke bewust of wegens grote nalatigheid door haar personeel veroorzaakt zijn. Het gerechtelijk claimen van andere zaken is uitgesloten. In het bijzonder is Kreta Bike niet verantwoordelijk voor goederen welke door de klant zijn meegebracht, zoals: tassen, zonnebrillen, foto- en / of videocamera’s, kleding etc.
 4. Deelnemers aan fietstoeren bevestigen door hun reservering dat er geen medische redenen zijn waarbij aan hun deelname aan het beschreven programma getwijfeld wordt. Elke deelnemer moet de basis wettelijke verkeersregels kennen en het gebruik van de fiets beheersen. De geldige verkeerswetten moeten te allen tijde opgevolgd worden.
 5. Deelname aan een fietstoer is verboden wanneer de deelnemer onder invloed is van drugs of alcohol is. Indien een deelnemer zichtbaar onder invloed van drugs of alcohol staat is het personeel geïnstrueerd om zijn of haar deelname aan de toer uit te sluiten. In dit geval kunnen geen geld-terug-claims ingediend worden.
 6. De instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Indien deelnemers zich niet aan deze regels houden is het personeel gerechtigd om de toegewezen fiets tijdens de toer terug te vorderen. In dit geval wordt de deelnemer in het servicevoertuig terug naar zijn of haar hotel gebracht en bestaat er geen recht op terugbetaling.
 7. Het bedrag voor de tourdeelname of fietshuur dient van te voren betaald te worden. In het geval dat de deelnemer zijn of haar deelname op eigen verzoek tijdens het programma onderbreekt bestaat er geen recht op terugbetaling.
 8. In het geval van stakingen, politieke onrust of force majeure is Kreta Bike niet verantwoordelijk voor schade, vertraging of de onmogelijkheid om de dienst te leveren.
 9. Gehuurde fietsen moeten gedurende de werkuren van het fietscentrum (08:30 uur ’s ochtends – 20.00 uur ’s avonds) teruggebracht worden. In geval van te laat terugbrengen wordt de huurprijs gecorrigeerd.
 10. Personen onder 18 jaar kunnen reserveringen / boekingen uitsluitend via hun wettelijke vertegenwoordigers maken. Indien een jong persoon zonder aanwezigheid van zijn of haar ouders deelneemt is het personeel niet verplicht om voor hem of haar te zorgen. Kreta Bike is nadrukkelijk van elke plicht om jongeren onder toezicht te houden uitgesloten.
 11. Elk dispuut welke door het huren van een fiets of door deelname aan een toerprogramma ontstaat, wordt uitsluitend door het gerecht behandeld daar waar Kreta Bike geregistreerd is. In het geval van twijfel m.b.t. de interpretatie van de geschreven overeenkomst is een kopie van de deelnamereglementen in de landelijke taal van toepassing.
 12. De deelnemers van de toerprogramma’s en fiets huurders erkennen de voorwaarden en alle deelnamereglementen, door hun reservering aan. Door het aanmelden van jongeren door hun wettelijke vertegenwoordiger, worden de deelnamereglementen ook voor hen geldig.

Disclaimer:

Alle getoonde informatie kan wegens veiligheidsredenen of kwaliteitsverbeteringen of het verder ontwikkelen van diensten zonder bericht veranderen. Fouten voorbehouden. Alle prijzen kunnen zonder bericht veranderd worden.