Betingelser ved bestilling

Fullførelse av kontrakt:

Disse notifikasjonene er gyldige så lenge ikke en tjeneste eller en spesifisert gruppe av tjenester er fremhevet. Når du gjør en reservasjon på brev eller internett, vil vi først sjekke om den ønskede tjenesten er tilgjengelig. Deretter vil du motta en skriftlig bekreftelse på reservasjonen og en regning på tjenesten. Kontrakten mellom deg og Olympic Bike er gyldig når du har betalt beløpet på regningen, da du med dette aksepterer den tjenesten du er blitt tilbudt.

Avbestilling:

Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til 2 uker etter at den gjort. Dato stemplet på avbestillingsbeskjed er det vi anser som gyldig. Vennligst send alltid din kansellering på email eller faks. På denne måten gir du oss muligheten til å tilby denne tjenesten til andre gjester.
Beskrivelse av utførelse:
All informasjon og bemerkninger som finnes på vår webside beskriver hvordan vi forplikter oss til å levere tjenesten, og vil derfor være inkludert i kontrakten mellom den og Olympic Bike. Vi anbefaler deg derfor å lese nøye igjennom all informasjon som finnes i tilknytning til den ønskede tjenesten, før du gjør din reservasjon.
Før vi startet å tilby våre MTB program gjennom internett, opplevde vi av og til misforståelser i samband med riktig valg av ”nivå”. Derfor ber vi deg om å lese bemerkelsene om nivå klassifisering med hensyn til utforkjøring og mountian bike trekking, og ikke bare tur beskrivelsene. Om du er i tvil, vennligst velg et lavere nivå. Å bytte til et høyere nivå, er som oftest mulig å gjøre på plass når en kan vurdere kvalifikasjonene og erfaring du måtte ha, med de ansatte ved Olympic Bike. Bytting fra høyt til lavere nivå er ofte mer vanskelig på grunn av tekniske arrangement.
Vårt turprogram er stadig under testing og utbedring. Forandringer i forhold til kvalitet på veien kan gjøre at vi på grunn av sikkerhetsmessige årsaker må velge en annen vei, det samme kan skje i forhold til nye og mer attraktive ruter og stoppesteder. Alle forandringer på våre turprogram vil bli oppdatert med nye beskrivelser så fort som mulig, og vår webside inneholder alltid de siste oppdateringene. Når du deltar på vår aktivitet kan de hende at en enkelt rute eller deler av et helt program er forskjellig fra den beskrivelsen du leste om da du gjorde din reservasjon.

Bekreftelse av reservasjon:

Reservasjonsbekreftelse vil bli sent til deg med post og/eller email. Den vil bli sent til den adressen du oppgir. Sammen med bekreftelsen vil du motta en kupong for den reserverte tjenesten. Vennligst ta med deg denne kupongen på ferie, fordi denne fungerer som billett og fremvises til Olympic Bike. Om den reserverte tjenesten eller en av de reserverte aktivitetene er fullbooket, vil du motta en beskjed på email snarest. Dette betyr at du må oppgi din email adresse. Om du ikke har en egen email, og/eller sender sender mailen fra en internett kafé, bør du registrere en gratis email service, som for eksempel www.hotmail.com og sjekke denne igjen etter to til tre dager etter du sendte din reservasjon.

Depositum og bank overføring:

Sammen med din bekreftelse av reservasjonen vil du også motta informasjon om bank overføring. Om reservasjonen er blitt gjort 31 dager før den ønskede aktiviteten, vil vi be deg om å gi oss et depositum på 25 % på det totale beløpet (minimum 75,- Euro per person). Dette beløpet vil trekkes fra den totale summen du skal betale. Vennligst noter alle forespurte reservasjonsnummer i overføringsblanketten slik at prosessen gjennomføres enkelt og presis. Vi anbefaler at du beholder kvitteringen for bank overføringen, slik at du kan vise den til Olympic Bike sammen med din billett, om bank overføringen ikke har blitt gjennomført på det tidspunktet du skal delta på aktiviteten. Kvitteringen fra banken gir deg derfor en ekstra garanti om at du vil kunne delta uansett. Vi kan dessverre ikke tilby betaling med bankkort eller kredittkort på grunn av usikkerheten i gresk internasjonal data prosessering.

Betingelser og frister:

Din reservasjon bør gjøres senest 4 uker før start på den ønskede tjenesten. Om du ønsker å bestille en aktivitet etter dette, kan vi gjennomføre spesielle arrangementer på email med hensyn til levering av bekreftelse og metode for betaling, forutsagt at det fremdeles er ledig plass på aktiviteten du ønsker. Om du ønsker flere tjenester, må de individuelle reservasjonene gjøres i nært tidsmessig perspektiv og fra samme email adresse. Da kan vi håndtere, sortere og organisere disse reservasjonene. Skulle en av disse aktivitetene være fullbooket vil du motta en email om dette omgående, og du kan da velge om du vil beholde, kansellere eller forandre de resterende reservasjonene. Fullførelse av reservasjonen i destinasjonslandet er organisert slik at man kan kansellere eller forandre bestillingen uten ekstra kostnad inntil 2 uker før bestilt aktivitet. Forandringer og kanselleringer kan bare gjøre på email eller faks. Bekreftelsen på dette vil bli returnert på samme måte. Bank overføring bør skje på gitt tid, slik at beløpet er kreditert vår konto senest 4 uker før start av den første, bestilte aktiviteten. For sen betaling kan føre til at vi tilbyr den reserverte aktiviteten til en annen gjest. I dette tilfellet har du ingen krav på tjenesten, men du vil få tilbake et eventuelt depositum.

Avbestillingskostnader:

Om du avbestiller din reservasjon senere enn 2 uker etter at kontrakten er tredd i kraft, vil følgene kanselleringskostnader tilkomme:

• 30 eller flere dager før tjenesten starter = 20% av total prisen.
• 29 til 8 dager før tjenesten starter= 40% av total prisen.
• 7 til 0 dager før tjenesten starter = 60% av total prisen.

Fullstendig beløp vil bli krevet ved reservasjoner som ikke er avbestilt. Ved kansellering av flere aktiviteter, vil de overstående avbestillingskostnadene tilfalle hver enkel aktivitet. Du vil da motta en betalings oversikt fra Olympic Bike.

Endringer

Vi vil forsøke å gjennomføre ønskede endringer og det til minimum ekstra kostnader. Olympic Bike kan ikke kreve mer betaling enn de ovenstående avbestillingskostnadene. Endringer vil bli belastet med en administrasjons avgift på 35,- Euro om forandringene ikke kan gjennomføres på email eller lokale samtaler. Om du ønsker å gjøre endringer, bør du først høre om dette er mulig, og i så fall får du vite om det vil tilkomme noen ekstra kostnader.

Vennligst noter:

Avgifter for reservasjons endringer vil automatisk bli trukket fra beløpet som du allerede har overført fra din bank. Derfor vil det bli nødvendig å gjøre nok en overføring på det beløpet som blir fratrukket, for at endringene vil tre i kraft.

Forpliktelse:

Olympic Bike garanterer at tjenestene på disse websidene er velrenommerte og gyldige. Olympic Bike er ikke ansvarlig for å gjennomføre tjenestene om uforutsette hendelser inntreffer, for eksempel streik, politiske uroligheter og naturkatastrofer. I slike tilfeller er kompensasjonen begrenset til prisen på tjenesten(e).

Betingelser for deltakelse:

Dette er betingelsene for leie av sykkel og delta på sykkel turer med Olympic Bike, og hvert enkelt punkt blir lagt like stor vekt på:

1. Deltakelse i alle våre program er på egen risiko. Bruk av utleie sykkel utenfor et program er også på egen risiko. Deltakere og leietakerne må sjekke at syklene og utstyret er i orden før bruk, for å kunne gjøre noen krav vedrørende utilfredsstillende utstyr senere.
2. Deltakere og leietakere er ansvarlig for skader og tap på personer og gjenstander som er selv forskylt. Leietakere skal sikre sykkelen slik at den ikke kan bli stålet (for eksempel låse den til en fast gjenstand). Ved tyveri eller skader på sykkelen vil vi kreve full erstatning. Leietakere må ikke låne sykkelen til en tredje person.
3. Olympic Bike er eneansvarlig for tap og skader som oppstår fra forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger av sitt personell. En håndhevelse av erstatningskrav av noen annen grunn er utelukket. Olympic Bike Travel er ikke ansvarlig for ting som medbringes av kunden, som vesker, briller, kameraer, klær osv.
4. Deltakere på sykkelturer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Hver deltaker må mestre de grunnleggende trafikkreglene og bruk av sykler. Reglene for alle trafikkregler skal alltid følges.
5. Deltakelse i våre sykkelturer under påvirkning av narkotika eller alkohol er strengt forbudt. Skulle en deltaker være synlig påvirket av narkotika eller alkohol, er de ansatte forpliktete til å avvise hans eller hennes deltakelse på turen. I slike tilfeller tilfaller det ikke noe krav om refusjon.
6. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på turen. I slike tilfeller vil deltakeren bli returnert til hotellet i bilen, og vil ikke ha rett til refusjon.
7. Betaling for tur deltakelse eller sykkelutleie skal betales på forhånd. I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et program på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.
8. I tilfeller av streik, politisk uro eller naturkatastrofer kan ikke Olympic Bike stilles ansvarlig for skade, forsinkelse eller kansellering av aktiviteten.
9. Leide sykler må returneres innen senterets åpningstid (08:30 til 20:00). Ved en forsinkelse vil en tidsmessig korreksjon av leie prisen bli tillagt.
10. Umyndige personer under 18 år kan bare gjøre registreringer / bestillinger gjennom deres juridiske representant. Hvis en ung person deltar uten følge av foreldre eller foresatte, er personellet ikke bundet til å lete etter ham eller henne. Olympic Bike Travel er uttrykkelig løst fra enhver plikt til å overvåke mindreårige.
11. Eventuelle tvister som oppstår gjennom leie av sykkel eller ved deltakelse i vårt turprogram er underlagt jurisdiksjonen til lokale domstoler der Olympic Bike er lokalisert. I tilfeller av tvil om tolkningen av skriftlige avtaler er kopien av deltakelse vilkår i landets språk avgjørende.
12. Ved en bestilling eller registrering anerkjenner du alle vilkårene for deltakelse. Registrering av mindreårige av sin juridiske representant bekrefter også vilkårene for deltakelse for den registrerte personen.

Fraskrivelse:

All informasjon som vises kan endres uten varsel, hovedsakelig på grunn av sikkerhetsmessige grunner eller kvalitetsforbedring eller utvikling av tjenester. Feil forbeholdes. Alle priser er underlagt endringer uten forutgående varsel.