Anmärkningar på reservationen

Slutförande av kontrakt:

Följande anmärkningar gäller för alla tjänster, så länge som en enda tjänst eller en viss grupp av tjänster inte uttryckligen nämns. När du gör en bokning per brev eller via internet, kommer vi först kontrollera om den önskade tjänsten är tillgänglig. Efteråt kommer du att få en skriftlig bekräftelse på bokningen och fakturan som samtidigt är erbjudande av tjänster till dig. Kontraktet mellan dig och Olympic Bike träder i kraft när du inbetalat fakturans belopp respektive handpenningen och på detta sätt accepterar erbjudandet reserverat för dig.

Tillbakadragande:

Du kan häva kontraktet utan extra avgifter fram tills 2 veckor efter det trädde i kraft. Tidinlägg av annulleringen är för oss tillräckligt. Vänligen sänd oss alltid annullering via epost eller fax. På detta sätt hjälper du oss att göra de reserverade tjänsterna tillgängliga för andra intresserade kortsiktiga parter.

Beskrivning av utförande:

All information eller anmärkningar inklusive i på våra webbsidor tillhör beskrivning av de avtaslenliga prestationerna dvs. detta innehållet kommer att ingå i kontraktet mellan dig och Olympic Bike. Därför bör du noggrant läsa igenom all information angående de önskade tjänsterna före du gör en reservation.

Före vi startade erbjuda MTB program på Internet var de tillfälliga missförstånd angående den korrekta valet av “Nivå”. Vänligen läs inte endast utflyktsbeskrivning, men också anmärkningarna på nivå klassificering med avseende till ned förs cykling och mountain bike cykling. Vid tveksamheter vänligen välj en lägre nivå. Byte till en högre nivå ör generellt möjligt på plats efter överenskommelse med ledningen. Förändringar från en högre till en lägre nivå är mycket svårare p g a tekniska arrangemang.

Vårt utflyktsprogram är föremål för ständigt tesning och förbättrande. Förändringar på vägförhållanden kan för säkerhets skull ibland medföra rutt avledning, så som samtidigt gör oss bekanta med nya, mer attraktiva rutter eller stopp platser. Alla förändringar till utflyktsprogrammet kommer att antas till beskrivningen så fort som möjligt, där internet versionen alltid innehåller den senaste uppdaterade texterna. Vid tillfälle av ditt deltagande kan det hända att enkla rutter sås om delar av hela program skiljer från beskrivningen som var gällande i ögonblicket du gjorde din reservation.

Bekräftelse av reservation:

Bekräftelse på reservation blir sänt till dig via post och / eller epost. Den postas till den adress du uppgett. Med bekräftelsen får du en kupong för den reserverade tjänsten (voucher). Vänligen ta med dig kupongen på din semesterort och visa den för Olympic Bike Travel. Om den reserverade tjänsten eller en av dina reserverade tjänster är fullbokad, får du alltid ett meddelande via epost inom kort. Detta kräver din egen e-postadress. Om du skickar bokningen på annat sätt, t.ex. från ett internetcafé, bör du åtminstone skapa ett gratis e-postkonto, t.ex. som www.hotmail.com och kolla det för inkommande meddelanden inom två eller tre dagar efter bokningstillfället.

Insättning och banköverföring:

Med din bekräftelse av bokning får du också information om banköverföring. Om bokningen görs där startdatum för önskad tjänst är längre bort än 31 dagar, måste vi dig att göra en insättning som uppgår till 25% av den totala mängden (minst 75, – Euro per person). Detta belopp kommer att avgöras med resten av den öppna balansen. Vänligen ge alla rekommenderade reservations nummer med din överföring form för att underlätta en smidig och snabb bearbetning. Det rekommenderas att få ett kvitto från banken som utför överföringen. Om du senare presentera din kupong till Olympic Bike medan överföringen fortfarande bearbetas, kan du också presentera kvittot till oss. Kvittot från din bank erbjuder dig då garanti att du kommer att få de reserverade tjänsterna i varje fall. Direktdebitering och betalning med kreditkort kan inte erbjudas ännu på grund av alltför många återstående osäkerheter i grekisk internationell databehandling.

Villkor och tidsfrister:

Din bokning bör göras minst 4 veckor före önskad tjänst startar. Om du gör din bokning inom en kortare period, kan särskilda överenskommelser göras via e-post på sätt att leverera bekräftelsen och betalningssätt, så länge tjänsten är fortfarande tillgänglig.

Om du vill reservera flera tjänster, bör de individuella tjänsterna göras samtidigt (inom några timmar) och från en och samma e-post adress. Detta ger oss möjlighet att gruppera och ordna dessa reservationer. Om en av de önskade tjänsterna är fullbokad, kommer du att informeras via e-post och kan avgöra om du vill behålla, avbryta eller ändra återstående reservationer eller slutföra arrangemanget i annan form. Utförande av reservationer i mottagarlandet är organiserad på ett sätt som gör att avbokning eller ändringar av bokningar utan att ådra sig kostnader inom 2 veckor efter att du har accepterat bokningsbekräftelsen. Ändringar eller avbokningar ska endast göras via e-post eller fax. Bekräftelsen kommer att ges på samma sätt. Den banköverföring ska göras i tid, så att krediteringen till vårt konto görs minst 4 veckor före den tidigaste reserverade tjänsterna. Sen betalning ger oss möjlighet att erbjuda de reserverade tjänsterna till andra potentiella kunder med kort varsel, för att utnyttja resurser av alla leverantörer. I det här fallet har du inga anspråk på tjänsten, men endast till återbetalning av det belopp som du nyligen har överfört men inte fått tjänster.

Avbokningsavgifter:

Om du avbeställer din bokning senare än 2 veckor efter att avtalet trätt i kraft, kommer följande avbokningsavgifter gälla:

 • 30 eller fler dagar före tjänsen startar = 20% av priset.
 • 29 till 8 dagar före tjänsten startar = 40% av priset.
 • 7 till 0 dagar före tjänsten startar = 60% av priset.

Det fullständiga nominella priset kommer att tas ut för varje bokning som inte avbokas. Genom avdrag från flera reserverade tjänster, kommer de ovan nämnda avbokningsavgifter tillämpas för varje enskild tjänst. Du får en lista med avgifter från din avtals partner. Vi kommer också att hantera både post och slutförandet av förteckningen i detta fall.

Ändringar:

Vi strävar efter att förverkliga minsta ändringar med minimala kostnader Olympic Bike kan aldrig ta betalt för mer än de ovan nämnda avbokningsavgifter. Ändringar kommer dock att bli föremål för en fast administrationsavgift på 35, – euro om inte ändringen kan utföras via e-post eller några lokala telefonsamtal. I tveksamma fall bör du fråga om huruvida förändringar är möjliga, och i så fall om avgifter tillämpas dem.

Observera:

Avgifter för förändringar på reservation kommer automatiskt att dras av balansen som var överförd av din bank. Därför bli det nödvändigt att göra en extra överföring av motsvarande belopp i tid, så att den reserverade (förändringen) kan utföras.

Ansvar:

Olympic Bike garanterar att tjänsterna på dessa webbsidor är seriösa och giltiga när de listas på hemsidan. Olympic Bike är inte ansvariga för tillhandahållande av en tjänst i fall som de som i allmänhet anses som utesluts, t.ex. strejker, politisk oro och force majeure. I varje fall av ansvar är ersättningsnivån strikt begränsad till priset på tjänsten. .

Villkor för deltagande:

Villkor för cykeluthyrning och utflykts deltagande listas nedan så länge varje enskild term är tillämpad:

 1. Deltagande i alla program är på egen risk. Användningen av hyrda cyklar utanför ett program är också på egen risk. Deltagare och kunder som hyr måste kolla cyklarna och utrustning före användning för att kunna göra några påståenden om otillfredsställande material senare.
 2. Deltagare och kunder som hyr är ansvariga för skada och förluster till personer eller av material som är självorsakade. Kunder som hyr är skyldiga att säkerställa cyklarna på ett sätt som förhindrar stöld av obehöriga personer (till exempel genom låsning till ett fast föremål). I fall av stöld eller skada kommer hela återanskaffningsvärdet att begäras. Kunder som hyr är bundna att inte tillåta användning av cyklar av en tredje person.
 3. Olympic Bike är ensam ansvarig för förluster och skador som uppstår från uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlingar av sin personal. En verkställighet av skadeståndskraven för något annat skäl är utesluten. I synnerhet ansvarar inte Olympic Bike Travel för saker som förs med av kunden såsom väskor, glasögon, kameror, kläder etc.
 4. Deltagarna i cykelturer bekräfta med sin reservation att det inte finns några medicinska skäl att betvivla att de kan delta i det beskrivna programmet. Varje deltagare måste ha bemästrat de grundläggande reglerna för trafikreglering och driften av cyklar. Reglerna för alla giltiga trafiklagar skall alltid följas.
 5. Deltagande i cykelturer under påverkan av droger eller alkohol är förbjudet. Skulle en deltagare vara märkbart påverkad av droger eller alkohol, är personalen skyldig att utesluta hans eller hennes medverkan under turnén. I sådana fall har inga anspråk på återbetalning kan göras.
 6. Instruktionerna för personalen är att följa. I fall av bristande iakttagade är personalen tillåtna att ta ut cykeln ur bruk under utflykten. I sådana fall kommer deltagaren att återvände till hotellet i servicebil och kommer inte att ha rätt till en återbetalning.
 7. Avgiften för turné deltagande eller cykeluthyrning ska betalas i förskott. I fall att en deltagare avbryter ett program på hans eller hennes egen begäran, kan inga anspråk på återbetalning göras.
 8. Vid strejk är politisk oro eller force majeure är inte Olympic Bike ansvarig för skada, försening eller omöjlighet att tillhandahålla tjänsten.
 9. Hyrda cyklar skall återlämnas inom centrets öppettider (08:30 till 20:00 pm). I händelse av en försening kommer en motsvarande korrigering av hyresavgiften att göras.
 10. Ungdomar under 18 år kan göra registreringar / bokningar endast genom deras rättsliga ombud. Om en ung person deltar utan ackompanjemang av föräldrar eller vårdnadshavare har personalen inte skyldig att ta hand om honom eller henne. Olympic Bike befrias uttryckligen från skyldighet att övervaka minderåriga.
 11. Om en tvist skulle uppstå vid hyrning av cykel eller deltagande i ett utflyktsprogram är föremål för den enda jurisdiktion de lokala domstolarna där Olympic Bike är baserade. I tveksamma fall beträffande tolkningen av skriftliga avtal kopian av deltagande termer i landets språk är definitiv.
 12. Företaget om en bokning eller registrering erkänns uttryckligen alla termer av deltagande. Registrering av minderåriga från deras juridiska ombud validerar också villkoren för deltagande för den registrerade personen.

Friskrivningsklausul:

All information som visas kan komma att ändras utan föregående meddelande, främst på grund av säkerhetsskäl eller kvalitetsförbättring eller utveckling av tjänster. Fel undantagna. Samtliga synliga priser är föremål för ändringar utan föregående meddelande.